Program Prosument został dostosowany do oczekiwań beneficjentów i nowych regulacji prawnych.
Wprowadzone zmiany znoszą obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej oraz wydłużenie do końca 2016 r. okresu, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać preferencyjne warunki wsparcia tj. wyższą dotację.
Obniżono również dolny próg inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podniesiono górną granicę puli środków na pożyczki z dotacją, o jakie będzie mógł się starać bank. W przypadku WFOŚiGW dopuszczono udzielanie przez fundusze dofinansowania jednostkom samorządu terytorialnego.
Zmienione zapisy programu będą obowiązywały dla nowych naborów prowadzonych przez NFOŚiGW – oraz dla wniosków o dofinansowanie składanych po 31 lipca 2015 r. do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i banku, z którymi NFOŚiGW ma zawarte umowy udostępniania środków.
Więcej informacji – > http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,680,zmiany-w-programie-prosument.html