Wprowadzenie klauzuli dostosowania cen na moduły PV wyprodukowane w Chinach

Szanowni Państwo,

Obecnie Komisja Europejska rozważa wprowadzenie ceł ochronnych na moduły fotowoltaiczne wyprodukowane w Chinach (procedury antydumpingowe). Decyzja o wprowadzeniu tymczasowych ceł ochronnych spodziewana jest najpóźniej do 6 czerwca 2013 r.

Wciąż nie wiadomo, czy tymczasowe cła ochronne zostaną wprowadzone. Jeżeli jednak zostaną one wprowadzone, bez wątpienia spowoduje to podniesienie cen na chińskie moduły. Wszyscy uczestnicy rynku powinni się do tego przygotować.

Dla klientów IBC SOLAR oznacza to, że:

  • Dodamy klauzulę dostosowania cen do ofert i potwierdzeń zamówień na dostawy od 23 tygodnia kalendarzowego, a nawet wcześniej, jeżeli będzie to konieczne. Dzięki tej klauzuli IBC SOLAR ma możliwość dostosowania cen w przypadku nałożenia ceł ochronnych.
  • Klauzula dostosowania cen przyznaje klientowi specjalne prawo do rozwiązania umowy kupna, dzięki czemu klient może odstąpić od tej umowy.
  •  Klauzula dostosowania cen będzie obowiązywała tylko, jeżeli Komisja Europejska podejmie decyzję o wprowadzeniu ceł ochronnych. Jeżeli będziemy musieli skorzystać z klauzuli dostosowania cen, wówczas poinformujemy Państwa o tym na piśmie.
  • Nie dotyczy to modułów produkowanych w Europie (IBC PremiumLine), ponieważ nie są one objęte procedurami antydumpingowymi.

Jeżeli Komisja Europejska wprowadzi cła ochronne z mocą wsteczną, to oczywiście IBC SOLAR nie przeniesie obciążeń finansowych powstałych w wyniku nałożenia takich ceł ochronnych z mocą wsteczną na swoich Partnerów.

Dokładne brzmienie klauzuli dostosowania cen znajdziecie  tu.

W przypadku udzielenie wskazówek dotyczących sposobu komunikowania się Państwa ze swoimi klientami oraz dodatkowych informacji o procedurach antydumpingowych i klauzuli dostosowania cen będziemy Państwa informować za pomocą specjalnego newslettera.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.

Ze słonecznym pozdrowieniem

Wasz zespół IBC SOLAR