W dniu 14.01.2011 r. pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a naszą firmą została podpisana umowa na dostawę i montaż elementów małej elektrowni słonecznej do zasilania urządzeń w sali akwaryjnej.
W ramach umowy zostanie wykonana instalacja wyspowa o mocy ok. 3 kW. Prace zostaną zrealizowane do końca stycznia br.