fotowoltaika gospodarstwa rolne

Home / Archives / Tag / fotowoltaika gospodarstwa rolne

Fotowoltaika przyszłością rolnictwa

Kategorie: Tags:

 

Według ekspertów polskie rolnictwo zużywa około 6% energii elektrycznej w bilansie krajowym, co wskazuje na jego wyjątkowo duży potencjał w dziedzinie wykorzystania energii odnawialnej.

Produkcja energii ze słońca może stanowić znaczące wsparcie dla odbiorców prądu na wsi, biorąc pod uwagę fakt, iż płacą za energię więcej niż mieszkańcy miast czy przemysł.

Dlaczego rolnicy powinni zainwestować w fotowoltaikę?

Przede wszystkim ze względów ekonomicznych – oszczędność na rachunkach.  Rolnicy, decydując się na inwestycję w instalację fotowoltaiczną są w stanie częściowo lub
w całości pokryć swoje wysokie zapotrzebowanie na energię. Będąc samodzielnym producentem, stają się niezależnymi od komercyjnych zakładów energetycznych.
Mikroinstalacje i małe instalacje OZE (te o mocach zbliżonych do mocy przyłączeniowych gospodarstw rolnych) wzmacniają sieci niskiego napięcia,  poprawiają jakość i bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię gospodarstwa rolne.

Warto również dodać, iż podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na odnawialne źródła energii. Wysokość ulgi to 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Wreszcie potencjał miejsca… kto, jeśli nie rolnicy ma tyle przestrzeni możliwej do wykorzystania pod fotowoltaikę? Opłacalnym jest przekształcenie wolnych, nieużywanych gruntów, bądź zagospodarowanie dachów budynków gospodarczych (chlewnie, obory, hale  magazynowe, stodoły) pod własną elektrownię.
Innym aspektem przemawiającym za słusznością inwestycji jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji CO2 (1 kWh energii z sieci = 1,1 kg CO2).

Podsumowując wyliczanie korzyści płynących z fotowoltaiki dojdziemy do wniosku, że warto czerpać z dobra naturalnego jakim jest słońce, ponieważ mamy je za darmo. A jeśli dodamy do tego rozwój własnego gospodarstwa, to okaże się, że polski rolnik może być również nowoczesnym przedsiębiorcą. Takim, który nie boi się wprowadzać innowacji oraz działa proekologicznie.

 

SOLDAR-SIERPÓW_2

SOLDAR-SIERPÓW_3

Zdjęcia z ostatniej instalacji fotowoltaicznej wykonanej przez nas na potrzeby gospodarstwa rolnego.