Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zapowiedziami, ogłosił nabór wniosków dla banków i tworzonych przez nich konsorcjów zainteresowanych współpracą w realizacji programu „Prosument”.

Zostanie on przeprowadzony od 16 stycznia do 30 stycznia 2015 r.

W ramach części pilotażowej programu prowadzonej przez banki przeznaczono 200 mln zł, czyli dwukrotnie więcej niż zapowiadano. Środki te będą wydatkowane w latach 2015 – 2017, ale umowy na zakup mikroinstalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii do produkcji prądu i ciepła na własny użytek mogą być zawierane do końca tego roku.

Dofinansowanie dla beneficjentów ze środków udostępnionych bankom przez NFOŚiGW wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. Bezzwrotna dotacja stanowi 20-40% przyznanej kwoty, w zależności od rodzaju instalacji. Pozostała część to kredyt oprocentowany na 1% w skali roku.

 

Źródło:

http://www.nfosigw.gov.pl/