Gotowe zestawy on-grid

Home / Produkty / Gotowe zestawy on-grid

Prosument – jest to program wspierający ideę budowy rozproszonych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, pozwalających na wytwarzanie energii elektrycznej przede wszystkim na własne potrzeby. Beneficjentami programu są osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

W ramach programu, w/w osoby oraz instytucje mogą się starać o uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

– energii elektrycznej lub

– ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku),

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu Prosument znajdą Państwo na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/

Osoby prywatne, które będą starać się we własnym zakresie o uzyskanie dofinansowania w formie preferencyjnego kredytu wraz z dotacją, muszą złożyć odpowiednie wnioski do oddziału BOŚ Banku, gdyż BOŚ Bank jest jedynym bankiem obsługującym program Prosument. Wnioski może również złożyć w imieniu inwestora firma instalacyjna.

Przygotowując dokumenty do wniosku, należy się upewnić, że instalacja fotowoltaiczna którą Państwo chcecie zakupić, oraz firma instalatorska która będzie ją wykonywała spełniają wymogi formalne programu. Jest to istotne z punktu widzenia przyjęcia wniosku.

Instalacja PV musi spełniać następujące wymogi:

– projekt instalacji musi być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej

– urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, posiadać gwarancję na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia

– posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata

– posiadać instrukcję obsługi w języku polskim

– instalacja zawiera licznik umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesłania danych.

– urządzenia monitorujące parametry pracy systemu muszą pracować zgodnie z normą PN-EN 61724.

– zabezpieczenia przeciwpożarowe, przepięciowe i odgromowe systemu

– zastosowane moduły fotowoltaiczne posiadają certyfikaty zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia nie jest wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

Firma instalatorska musi posiadać odpowiednie certyfikaty do wykonania montażu.

SOLDAR analizując w/w wymagania, przygotował ofertę gotowych zestawów fotowoltaicznych, które spełniają wszystkie wymogi. Jednocześnie, SOLDAR jako firma działająca w branży od 8 lat, posiada odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty do wykonania dla Państwa instalacji PV, gwarantując jednocześnie jej długą i niezawodną pracę.

Informację na temat przygotowanych zestawów znajdą Państwo tutaj…

rodzina z domem PV_03

 

ProduktKarta techniczna
Opis:Moc elektrowni- 1.56kW, 6xCanadian Solar CS6P-260, GW1500-SS / Single MPPT, Single-PhaseL, system montażowyENEDOM 1.5
Wymiary:1.5kW
Waga: kg
Opis:Moc elektrowni- 2,08kW, 8xCanadian Solar CS6P-260, GW2000-SS / Single MPPT, Single-Phase, system montażowyENEDOM 2.0
Wymiary:2.0kW
Waga: kg
Opis:Moc elektrowni- 3.12kW, 12xCanadian Solar CS6P-260, GW3000-SS / Single MPPT, Single-Phase, system montażowyENEDOM 3.0
Wymiary:3.0kW
Waga: kg
Opis:Moc elektrowni- 5.2kW, 20xCanadian Solar CS6P-260, GW5000-DT / Dual MPPT, Three-Phase, system montażowyENEDOM 5.0
Wymiary:5.0kW
Waga: kg
Opis:Moc elektrowni- 10.0kW, 38xCanadian Solar CS6P-260, GW10K-DT / Dual MPPT, Three-Phase, system montażowyENEDOM 10.0
Wymiary:10.0kW
Waga: kg
Opis:Moc elektrowni- 1.5kW, 6xCanadian Solar CS6P-260, Fronius Galvo light 1.5-1, system montażowyENEDOM PLUS 1.5
Wymiary:1.5kW
Waga: kg
Opis:Moc elektrowni- 2.08kW, 8xCanadian Solar CS6P-260, Fronius Galvo light 2.0-1, system montażowyENEDOM PLUS 2.0
Wymiary:2.0kW
Waga: kg
Opis:Moc elektrowni- 3.12kW, 12xCanadian Solar CS6P-260, Fronius Symo light 3.0-3-M, system montażowyENEDOM PLUS 3.0
Wymiary:3.0kW
Waga: kg
Opis:Moc elektrowni- 5.2kW, 20xCanadian Solar CS6P-260, Fronius Symo light 5.0-3-M, system montażowyENEDOM PLUS 5.0
Wymiary:5.0kW
Waga: kg
Opis:Moc elektrowni- 10.4kW, 38xCanadian Solar CS6P-260, Fronius Symo light 10.0-3-M, system montażowyENEDOM PLUS 10.0
Wymiary:10.0kW
Waga: kg