Firma

Home / Oferta / Firma

oferta firma systemy fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne dla firm

Instalacje fotowoltaiczne są bardzo dobrym rozwiązaniem i inwestycją dla firm. Niezależnie czy jest to firma produkcyjna, usługowa, centrum handlowe czy też instytucja użyteczności publicznej, wszystkie te podmioty wykorzystują energię elektryczną głównie w ciągu dnia. Dzień jest również tą porą doby, kiedy instalacja fotowoltaiczna produkuje najwięcej energii elektrycznej. Wyprodukowana energia jest wtedy na bieżąco konsumowana przez urządzenia i maszyny elektryczne działające w godzinach pracy.

Takie bieżące korzystanie z wyprodukowanej energii, powoduje mniejsze zużycie energii z sieci, za którą trzeba płacić, a która regularnie drożeje. Energia słoneczna pochodząca z własnej instalacji fotowoltaicznej nie drożeje, przez co z każdym rokiem oszczędności rosną.

Kolejnym argumentem przemawiającym za stosowaniem instalacji PV, jest fakt, że firmy i instytucje przeważnieelewacja panele fotowoltaiczne mieszczą się w budynkach o dużych gabarytach. Firmy produkcyjne, logistyczne posiadają ogromne hale produkcyjne, magazynowe, gdzie powierzchnie dachów pozostają niewykorzystane. Takie dachy są idealnym miejscem na budowę instalacji PV, ponieważ zagospodarowuje się już na nich istniejącą wolną przestrzeń, która nie jest wykorzystywana. Taką pasywną powierzchnię można w prosty sposób zamienić w aktywną część budynku (firmy), która będzie generowała wymierne zyski przez cały rok.

Dach jest naturalnym miejscem do montażu instalacji PV. Obecnie jednak stosuje się coraz więcej rozwiązań fasadowych, gdzie moduły fotowoltaiczne nie tylko produkują energię elektryczną, ale także stanowią element dekoracyjny fasady budynku.

Bezpieczeństwo inwestycji

W przypadku instalacji fotowoltaicznych bezpieczeństwo inwestycji można rozumieć jako niezawodność. Nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków pogodowych, które są w naszym klimacie bardzo chimeryczne, możemy natomiast kontrolować jakość projektu, jakość zastosowanych elementów instalacji oraz fachowość montażu. Te elementy są kluczowe dla bezpieczeństwa, gdyż niezawodne działanie przez długie lata daje gwarancję ciągłości przychodów dla firmy.

SOLDAR, bazując na swoim długoletnim doświadczeniu, przetestował, wybrał i oferuje swoim klientom tylko sprawdzone w europejskich warunkach produkty. Jednocześnie instalatorzy SOLDAR stanowią obecnie grupę jednych z najbardziej doświadczonych montażystów w kraju. Wiedza i doświadczenie, które posiadamy, zostały zdobyte podczas budowy wielu instalacji na trenie kraju (realizacje), a potwierdzone są odpowiednimi certyfikatami.

stempel gwarancja SOLDARBezpieczeństwo instalacji to także obsługa serwisowa. SOLDAR poprzez umowy serwisowe, obejmuje wszystkie wykonane instalacje gwarancją producentów poszczególnych elementów oraz udziela własnej gwarancji na samo wykonanie.

Na życzenie klientów możemy także wykonywać okresowe przeglądy instalacji, co pozwoli Państwu na spokojnie i długie użytkowanie instalacji fotowoltaicznej.

Decydując się na współpracę z SOLDAR, nie decydują się Państwo na wybór firmy, która tylko wykona instalację, ale decydujecie się na wybór firmy partnerskiej na długie lata. Życie techniczne instalacji fotowoltaicznej przewidziane jest na ponad 20 lat i właśnie przez taki okres, nasze firmy będą miały wspólny cel, którym będzie niezawodne funkcjonowanie powstałej instalacji.

Etapy procesu

Ponieważ każda firma ma swoje własne możliwości, oczekiwania oraz potrzeby, dlatego nie jesteśmy w stanie Państwu zaoferować standardowych rozwiązań w postaci gotowych zestawów. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i wraz z klientem opracowujemy oraz dobieramy instalację fotowoltaiczną odpowiednią dla jego sytuacji finansowej, lokalowej czy też energetycznej.

W trakcje całego procesu przejdziemy wspólnie przez kolejne etapy:

Etap 1. Omówienie założeń – rozmowa z konsultantem SOLDAR w trakcie której omawiane są oczekiwania klienta, miejsce montażu oraz wielkość instalacji

Etap 2. Przygotowanie projektu – po wykonaniu wizji lokalnej budynku, zostaje przygotowany indywidualny projekt dopasowany do konstrukcji dachu oraz oczekiwań klienta. Koszt przygotowania projektu jest zależny od wielkości instalacji i lokalizacji budynku.

Etap 3. Dostawa i montaż instalacji – po akceptacji oferty i ustaleniu terminu montażu, doświadczona i posiadająca odpowiednie uprawnienia grupa instalatorów SOLDAR, przyjeżdża na miejsce i wykonuje montaż instalacji zgodnie z przyjętym projektem. Po zakończeniu i uruchomieniu instalacji, klient zostaje przeszkolony z zakresu bieżącej obsługi instalacji.

Etap 4. Proces budowy mamy zakończony! Teraz mogą Państwo korzystać przez długie lata z własnej energii elektrycznej.

Zysk

Posiadając instalację fotowoltaiczną, firma może uzyskać przykładowe korzyści:

– wykorzystanie niezagospodarowanych powierzchni dachowych do celów zarobkowych;

– zmniejszenie rachunków za energię zakupioną od operatora sieci (dostawcy energii);zysk

– każda podwyżka cen energii na rynku, zwiększa wartość energii wyprodukowanej przez własną instalację PV;

– wykorzystanie instalacji PV do celów marketingowych (zielona energia);

– w przypadku uzyskania dotacji na budowę instalacji PV wzrasta zyskowność inwestycji.