Do grona regulatorów ładowania MPPT z serii WarioTracck / VarioSting dołączył nowy model VS-70.
Vario String VS-70 charakteryzuje się napięciem wejściowym PV w zakresie od 200 do 600V, całkowicie odizolowanym od akumulatora (48V), dostarczającym prąd ładowania do 70A.
Zastosowanie Vs-70 zmniejsza koszty instalacji systemu solarnego, umożliwia łatwe połączenie modułów słonecznych do 4.2kW i zapewnia wiele innych funkcji:
– Bezpieczne, proste i bezproblemowe połączenie z PV typu SUNCLIX (Phoenix Contact „darmowe narzędzie”)
– Oszczędność na okablowaniu, bezpiecznikach i instalacji dzięki jednemu ciągowi modułów fotowoltaicznych
– Wyjątkowa sprawność> 98%
– Pełna izolacja pomiędzy akumulatorem i generatorem fotowoltaicznym daje całkowitą swobodę w wyborze uziemienia
– VarioString VS-70 zapewnia doskonałe doładowanie akumulatora i sprawność ładowania wyższą niż w połączeniu systemów AC (z przetwornicy do sieci) za niższą cenę, zachowując jednocześnie wszystkie zalety wysokiego napięcia łańcucha PV
– Podłączenie do magistrali Studer CAN zapewnia zsynchronizowane działanie wszystkich produktów z rodziny i Xtender oraz dostęp do akcesoriów komunikacji, ustawień i rejestratora danych (RCC-02 / -03, Xcom-LAN / GSM / SMSetc.
– 2 przekaźniki pomocnicze programowalne z akcesoriami ARM-02
– W pełni programowalny za pomocą pilota RCC-02 / -03 i / lub nowego rozwiązania komunikacji XCOM-SMS z Internetu, lub na bazie narzędzi komunikacyjnych XCOM-LAN i XCOM-GSM