W dniu 19 marca, w Warszawie odbyła się konferencja „Fotowoltaika i kolektory słoneczne w małych i mikroinstalacjach w Polsce i w Niemczech”, podczas której dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, Janusz Pilitowski przestawił jakie nowe rozwiązania  znajdą się w ustawie o OZE.

Zapowiedział on, że najprawdopodobniej ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r., zaś trójpak energetyczny, powinien pojawić się w Sejmie za klika tygodni. Przypomnijmy jednak, że wejście ustawy w życie nie oznacza natychmiastowego uruchomienia systemu wsparcia, lecz może być przedłużone o około 3 miesiące, gdyż jako pomoc publiczna musi zostać zatwierdzona przez Komisję Europejską.

Pilitowski jako jedną z ważnych zmian wyróżnił dodanie ograniczenia możliwości przyłączenia nowej wolno stojącej instalacji fotowoltaicznej. Podmiot może ubiegać się o przyłączenie nowej instalacji tego typu jeżeli odległość nowo przyłączanej instalacji od już istniejącej wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej wynosi co najmniej 2 tys. metrów, a od przyłączenia poprzedniej instalacji upłynęło nie mniej niż 24 miesiące. Taki zapis ogranicza podzielenie dużej instalacji na kilka mniejszych w celu uzyskania wyższego dofinansowania. Podobne przepisy prawne istnieją w Niemczech i Hiszpanii.

Dokonano także ograniczenia finansowania dla instalacji fotowoltaicznych, gdy łączna moc zainstalowana, wynikająca z udzielonych koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz z dokonanych wpisów do rejestru wytwórców w małej instalacji, przekroczy 500 MW. W przeciwnym razie, współczynniki korekcyjne wyniosą 75% wartości określonych przepisami. Nie dotyczy to mikroinstalacji, które nie są wspisywane do rejestru.

Kolejną zmianą jest zamiar aktualizowania współczynników taryfy gwarantowanej znacznie częściej, bo 2 razy w roku. Zostało również wsprowadzone ograniczenie wielkości wspieranej instalacji fotowoltaicznej do łącznie 2 MW mocy przyłączonej w danym punkcie przyłączeniowym, więc instalacjom o mocy wyższej niż wyzej wymieniona, nie będzie przysługiwało żadne wsparcie.

Źródło: www.inzynierpv.pl