Fotowoltaika

Home / Fotowoltaika

fotowoltaika

Fotowoltaika – co to jest?

Fotowoltaika (PV) – to nauka oraz technika, która zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, wykorzystując zjawisko fotowoltaiczne. Obecnie fotowoltaika to jedno z najbardziej popularnych i dostępnych rodzajów Odnawialnych Źródeł Energii (OŹE).

Celem instalacji fotowoltaicznych, jest zwiększenie wykorzystania zielonej, ekologicznej energii przy równoczesnym zmniejszaniu zużycia energii pochodzącej z kopalnianych źródeł, które zanieczyszczają środowisko.

Człowiek przez tysiące lat swojego istnienia przyzwyczaił się do myśli, że zasoby paliw kopalnych takich jak: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel brunatny i kamienny są nieograniczone i można z nich swobodnie korzystać. Dopiero kryzys paliwowy z początku lat 70-tych pomógł uświadomić ludzkości, że te zasoby powoli się wyczerpują. Rozpoczęto wtedy realizację szeregu programów mających na celu oszczędzanie energii, restrukturyzację energetyki konwencjonalnej i rozwój alternatywnych źródeł energii, właśnie takich jak fotowoltaika.

Źródła energii odnawialnej są praktycznie niewyczerpalne, gdyż ich zasoby uzupełniane są nieustannie w procesach naturalnych. Ich dostępność nie jest jednakowa w skali globalnej, ale występuje niemal wszędzie. Najłatwiej dostępne są zasoby energii promieniowania słonecznego i biomasy, podczas gdy dostępność energii geotermalnej, wiatru czy wody jest ograniczona. Cechą charakterystyczną źródeł odnawialnych jest również ich minimalny wpływ na środowisko naturalne.

Słońce od około 5 miliardów lat nieustannie zaopatruje nas w energię, bez której nie istniałoby życie. Ilość energii słonecznej padającej na ziemię w postaci światła i ciepła wynosi 1,5×1018 kWh rocznie. Jest to w przybliżeniu ilość 15 000 razy większa niż całkowite zużycie energii przez ludzkość w 2006 roku (1,0×1014 kWh). Przy promieniowaniu słonecznym występującym w Centralnej Europie, obszar o powierzchni 400×400 km, na którym zamontowano by instalację fotowoltaiczną, mógłby dostarczyć energię elektryczną na poziomie zaspokajającym potrzeby energetyczne całego świata.

W Centralnej Europie promieniowanie słoneczne jest największe w kierunku południowym. Montując panele fotowoltaiczne w kierunku południowo-zachodnim przy kącie 30o, jesteśmy w stanie wykorzystać do 95% rocznego promieniowania słonecznego. Aby zapewnić osiągnięcie maksymalnej efektywności, konieczne jest bardzo szczegółowe zaplanowanie wielkości instalacji, sposobu jej montażu oraz doboru poszczególnych jej elementów.

Mapa ukazująca poziom promieniowania słonecznego Polski dostępna jest na stronie:

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_opt/pvgis_solar_optimum_PL.png