W dniu 15 czerwca w Olsztynie podpisaliśmy w ramach projektu Akademia Doskonalenia Zawodowego umowę na wykonanie i rozruch elektrowni fotowoltaicznej dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. Powstała instalacja będzie stanowiła jedno z narzędzi do przeprowadzania szkoleń w nowo powstającej pracowni energii odnawialnych.