Celem inwestycji jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 2,2kW. Wyprodukowana energia będzie na bieżąco wykorzystywana przez szpital. Inwestycja stanowi jeden z elementów składowych przetargu na dostawę sprzętu, oprogramowania i wdrożenia systemu informatycznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc w Zakopanem.