W dniu 26 sierpnia 2011r. podpisaliśmy umowę z firmą EkoWodrol na wspólne wykonanie inwestycji w ramach projektu pn. „Dostawa i montaż kompletnej elektrowni fotowoltaicznej na budynkach oświatowych gminy Nowa Sól”.
W ramach prac wykonamy cztery instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 19kW. Powstałe w ten sposób generatory fotowoltaiczne będą obsługiwać placówki oświatowe z terenu gminy Nowa Sól. Powstała w ten sposób energia elektryczna będzie wykorzystywana w czasie dnia na bieżące potrzeby jednostek. W okresach wolnych od zajęć nadwyżka wyprodukowanej energii będzie odsprzedawana do zakładu energetycznego.