W pierwszej połowie czerwca BOŚ Bank zawiesił przyjmowanie nowych wniosków od chętnych na skorzystanie z dofinansowania na montaż mikroinstalacji OZE w programie Prosument. Powodem były planowane zmiany w regulaminie programu, które wprowadził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Teraz, wznawiając przyjmowanie wniosków, BOŚ ma do dyspozycji drugą – dużo wyższą od pierwszej – transzę środków z NFOŚiGW na 75 mln zł.Do końca tego miesiąca BOŚ będzie przyjmował wnioski jeszcze na starych zasadach, a nowe zaczną obowiązywać dla wniosków składanych po 31 lipca br. 

Jednocześnie NFOŚGiW zapewnia, że chce jak najszybciej wdrożyć nabory wniosków dla nowych banków, które dołączą do BOŚ w realizacji Prosumenta, a także dla kolejnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, których w programie jest obecnie 7, a także dla gmin.

Więcej na ten temat: http://gramwzielone.pl/trendy/17043/bos-wznowil-przyjmowanie-wnioskow-w-programie-prosument